Общо събрание на членовете на Търговско-промишлена палата – Стара Загора

В комплекс Зеленият хълм се проведе Общо събрание на членовете на Търговско-промишлена палата – Стара Загора.

На събранието, освен членове на Платата присъстваха като гости много представители на партньорски институции и организации – на Областна администрация, Община Стара Загора, Омбудсмана на Стара Загора, Тракийски университет, Регионалното управление на образованието, директори на професионални гимназии Регионален исторически музей, Обществен дарителски фонд и други. Председателят на Палатата Олег Стоилов поздрави присъстващите и благодари на гостите за чудесното партньорство. На събранието се прие отчета на Управителния и Контролния съвети за дейността на Палатата за 2018 г., а така също насоките и бюджета на организацията за 2019 г. Представиха се новите проекти и дейности в подкрепа на бизнеса, както и предстоящи събития с участие на Палатата. Адв. Мариана Илчева, председател на Центърът за медиация към Търговско-промишлена палата – Стара Загора разказа за основните принципи и ползи от медиацията за бизнеса и обяви предстоящото обучение за медиатори.

Като основни акценти на бъдещата дейност на Палатата бяха определени:

Утвърждаване и разширяване на позициите на Палатата като център за информация, консултации и активно съдействие на бизнеса.

– Подобряване на капацитета на Палатата в направления международно сътрудничество, с използване на проектите, в които участва, като Enterprise Europe Network – най-голямата европейска мрежа в подкрепа на бизнеса и други.

– Продължаване и разширяване на дейността на Палатата, с активно участие на бизнеса, в направление Професионално образование и дуално обучение, като инструмент за решаване на най-големия проблем на фирмите – недостига на кадри.

– Развитие на дейността на Центъра за медиация.

– Продължаване и и разширяване на сътрудничеството на Палата с други институции и организации, както и връзките с обществеността.

– Подобряване на работа с членове на Палатата с използване на индивидуален подход.

– Засилване на капацитета на Палатата, с повишаване на експертния потенциал на оперативен екип и разширяване на взаимодействието с фирми и организации.

– Подобряване на материално-техническа база на Палата.

Като близки предстоящи прояви на Палатата бяха представени:

– Продължаване на активното партньорство с Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ), в рамките на което на 12 май т.г. в Стара Загора пристига китайска бизнес делегация, а на 28 май в Тракийски университет ще се проведе втория старозагорски форум на ЦНСССКЦИЕ.

– Провеждане на 14 май в Палатата на бизнес среща Аржентина – България за насърчаване на селскостопански технологии и търговско сътрудничество, с участието аржентинския посланик.

– Работа по развитието на професионалното образование и дуално обучение, в партньорство с бизнеса, институции и организации.

След събранието, в неформална обстановка на чаша вино, членове и партньори на палатата обсъдиха нови възможности за партньорство.

Pin It on Pinterest