Общинските съветници в Кърджали приеха Наредба за провеждане на обществени консултации

Нова Наредба за провеждане на обществени консултации  бе приета днес на заседание на Общински  Съвет  Кърджали.

Тя регламентира ясна и прозрачна правна процедура, която да  създаде необходимата сигурност в процеса на консултации между местната власт и всички заинтересовани страни. В наредбата са включени както традиционните форми за провеждане на консултации, така и  съвременните форми за участие на заинтересованите страни и гражданите в процесите по взимане на решения, включително и онлайн.

              Наредбата бе приета единодушно с 40 гласа „за“, като преди това общинските съветници гласуваха и направените допълнения към нея.

                Във връзка с приемането на новата наредба бе  проведена  процедура по реда на чл.26, ал.2, 3, 4 и 5 от Закона за нормативните актове (ЗНА) в периода от 17.08.2021г. до 16.09.2021г.  в рамките на която е постъпило и  предложение от Български център за нестопанско право. Съгласно становище на Постоянната комисия по законност на Общински съвет от заседание проведено на 14.09.2021г. процедурата бе удължена с направените корекции през периода от 24.09.2021г. до 08.10.2021г..

Pin It on Pinterest