Общинските съветници на Ловеч приеха ново решение за представителя в Общото събрание на Асоциация по ВиК

Общинските съветници на Ловеч приеха ново изменено решение относно упълномощаване на представителя на Община Ловеч за участие в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД-Ловеч, насрочено за 16.07.2021 година.

Това стана на извънредно заседание на 12 юли 2021 г. вечерта, сред като решение № 414 от 24.06.2021 г. на Общински съвет- Ловеч, беше върнато от Областния управител.

Предложението бе внесено от Валентина Янкова Митева, За Председател на Общински съвет-Ловеч, съгласно уведомление № ОС-289/05.07.2021 г. То съдържаше три варианта – отменя старото решение № 414 от 24.06.2021 г., изменя решението или приема повторно върнатото решение.

С 19 гласа „За“,  без гласове „Против“ и четири гласа „Въздържал се“ бе прието да се измени върнатото решение. По конкретните точки (т.3 е за договор за доставка на питейна вода към ВиК „Стенето“-Троян и т. 4 – договор за купуване на питейна вода от „ВиК“ ООД Габрово), общинските съветници решиха да се гласува със „За“. Всички точки от проекта бяха приети накрая с 19 гласа „За“,  без гласове „Против“ и четири гласа „Въздържал се“.

Припомняме, че съгласно разпоредбата на ЗМСМА, върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от Общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му.

Следващото двадесет и шесто заседание на Общински съвет – Ловеч, ще е на 29 юли /четвъртък/ 2021 година от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч.

Pin It on Pinterest