Общинските лечебни заведения в Пловдив удвоиха печалбата си за две години

Финансовото оздравяване и модернизацията са водещ приоритет на Здравната стратегия на Община Пловдив за периода 2021 – 2030 г., подчерта кметът Здравко Димитров

Общинските лечебни заведения имат сериозно подобрение на финансовите резултати през изминалата 2020 г. Това сочи годишният доклад за дейността на публичните предприятия – еднолични дружества с ограничена отговорност, 100% собственост на Община Пловдив, който е внесен в Общинския съвет. По закон, след като бъде одобрен, отчетът ще бъде качен на официалния сайт на Община Пловдив.

Анализът показва, че с 35% се е увеличил финансовият резултат на дружествата спрямо предходната отчетна година 2019, а спрямо 2018 г. с 98 %. Нетната печалба за 2020 г. е 1 860 000 лв., при 1 423 000 лв. за 2019 г. и 971  000 лв. за 2018 г.

„Финансовото оздравяване и модернизация е един от водещите приоритети на новия управленски мандат и резултатите са показателни – общинските лечебни заведения удвоиха печалбата си за последните две години“, коментира кметът Здравко Димитров, който е вносител на доклада. Той припомни, че постигането на по-качествено и ефективно здравеопазване,  изградено на конкурентна и финансово стабилна общинска здравна система, е и основната цел на проекта на Здравна стратегия на Община Пловдив за периода 2021 – 2030 г. , чието първо публично обсъждане се проведе преди месец.

Годишният отчет  обхваща дейността на 14-те общински лечебни заведения. В това число са седем диагностично-консултативни центрове (ДКЦ), един медицински център и един Медицински център за рехабилитация и спортна медицина (МЦРСМ І). Лечебните заведения за болнична помощ са МБАЛ „Св. Мина“ , МБАЛ „Св. Пантелеймон” и трите центъра (бивши диспансери) – „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД, „Център за психично здраве – Пловдив” ЕООД, и „Център за кожно-венерически заболявания – Пловдив” ЕООД.

Анализът също така сочи, че сериозно намаляват и загубите в общинското здравеопазване като през 2020 г. те са в размер на 86 хил. лв., а през 2019 г те са били 513 хил. лв.

Сред най-печелившите лечебни заведения за доболнична помощ са ДКЦ V със 86 000 лв. (при 67 000 лв. за 2019 г.) печалба, следвано от ДКЦ I със 63 000 лв. (при 23 000 лв. за 2019 г. ) и ДКЦ II, което запазва положителния си резултат от предходната година и тази –  с 37 000 лв.  ДКЦ „Пловдив“ за първи път излиза с положителен резултат от 26 000 лв. като за миналата година е бил на загуба с 24 000 лв.

При болничните заведения по традиция с най-добри финансови резултати е „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД със 1 133 000 лв. печалба при 1 560 000 лв. За първа година на печалба е и МБАЛ „Св. Мина“ със 316 000 лв. МБАЛ „Св. Пантелеймон“ продължава да се развива устойчиво и е положителен резултат от 217 000 лв.

Модернизирането и стабилизирането на общинските лечебни заведения е тясно свързано с работата по задържане на персонала и привличане на нови лекари, медицински сестри и помощен персонал. По данни от годишните финансови отчети за 2020 г. в общинските лечебни заведения работят 1 418 души.

Първостепенна задача на ръководните екипи, управляващи общинските търговски дружества, е запазването на медицинския персонал. През последните години намаляващият брой на лекарите в лечебните заведения е особено тревожна тенденция за страната, докато в общинските лечебни заведения за извънболнична помощ той остава относително постоянен. В някои от общинските лечебни заведения се констатира недостиг на специалности, като „пулмология“, „хематология“, „гастроентерология”, „нефрология” и др., осигуряването на които ще способства за привличане на по-голям брой пациенти и респективно за подобряване на  финансовите резултати на дружествата.

Pin It on Pinterest