Общинският съвет в Ловеч утвърди изключенията от минималния брой на учениците за учебната година

Общинският съвет в Ловеч на свое заседание на 14 септември вечерта утвърди изключенията от минималния брой на учениците за новата учебна година .

Първата точка бе за изключения от минималния брой на учениците, под минималния брой в паралелка, съгласно Приложение № 7, към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (Приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.), в паралелки на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Александрово, общ. Ловеч.

Втора точка бе за изключения от минималния брой на учениците, под минималния брой в паралелка, съгласно Приложение № 7, към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (Приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.), в паралелки на СУ „Тодор Кирков“, гр. Ловеч.

Третата точка – изключения от минималния брой на учениците, под минималния брой в паралелка, съгласно Приложение № 7, към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (Приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.), в паралелки на СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Ловеч.

Трите точки бяха обсъдени общо, но гласувани поотделно. Всяка една бе приета с еднакъв резултат – с 24   гласа „За“ и без нито един глас „Против“ и  „Въздържал се“.

Макар и извън дневния ред, кметът Корнелия Маринова отговори на въпроси на общински съветници. 

Защо стоят още табелите за ремонт на Транспортния мост? Приключило е неговото реновиране и укрепване и се чака Държавната приемателна комисия и докато не се въведе обекта с протокол по ЗУТ, табелите за ремонт  ще стоят. Срок за тази комисия няма. 

Защо общината няма Стратегия за образованието?

Има приета от Общинския съвет Програма за образованието със срок 2016 – 2020 г. Ние искаме да изтече срокът й и да вървим напред с нова програма.  Много обидно и грубо е да бъдат окачествявани експертите по образование на общината, които имат над 20 години стаж,  като безотговорни. Когато говорим за училище, не бива да се говори за политика, както прозвуча изказване тази вечер, а само за образование и морал, поясни  Корнелия Маринова.

Следващото заседание ще е на 24 септември, четвъртък, от 10.00 часа.

Pin It on Pinterest