Общинският съвет в Добрич одобри предложението да бъде поискана безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС за битова канализация в кв. „Рилци“

Община град Добрич е подала заявление за отпускане на безвъзмездна финансова помощ  в размер на 2 929 511,64 лв. с ДДС от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за изпълнението на етап II от общо шестте на проекта за изграждането на битова канализация в кв. „Рилци“.

Изпълнението на втория етап включва изграждането на 4466,33 м битови канализационни клонове, включително и сградни канализационни отклонения до всеки имот по трасето на канализационната мрежа, предмет на проекта.

Вторият етап включва следните улици: 

 • ул. „Хемус“ -от бул. „Добруджа“ до ул. „Стилиян Чилингиров“;
 • ул. „Петрохан“ – от ул. „Стилиян Чилингиров“ до ул. „Княз Александър Батенберг“;
 • ул. „Сима Войвода“;
 • ул. „Княз Александър Батенберг“ – почти цялата/ от ул. „Асеница“ до ул. „Владая“;
 • ул. „Искър“ – от  ул. „Стилиян Чилингиров“ до ул. „Княз Александър Батенберг“;
 • ул. „Асеница“- от ул.“Твърдица“ до ул. „Княз Александър Батенберг“;
 • ул. „Капитан Райчо Войвода“;
 • ул. „Чавдар Войвода“ – от улица „Хемус“ до „Петър Берон“-
 • ул. „Петър Берон“- от бул.“Добруджа“ до ул. „Княз Александър Батенберг“
 • ул.“Момчил Войвода“ – от бул.“Добруджа“ до ул. „Княз Александър Батенберг“
 • ул. „Владая“ – от  ул. „Княз Александър Батенберг“ до ул. „Петър Берон“.

Припомняме, че към настоящия момент се изпълнява обект „Битова канализация в кв. „Рилци“, гр. Добрич – етап 1“, съгласно сключен договор за безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС, който следва да приключи до края на месец май 2021 г. Първият етап на изграждането на канализация на кв. „Рилци” включва седем улици, Това са:

• ул. „Стилиян Чилингиров“ – от ул. „Петрохан“ до ул. „Хемус“

• ул. „Хемус“ – от ул. „Стилиян Чилингиров“ до ул. „Чавдар войвода“

• част от ул. „Сирма Войвода“

• ул. „Момин проход“ – от ул. „Александър Батенберг“ до ул. “ Чавдар войвода“

• ул. „Владая“ – от ул. „Момин проход“ до ул. „Петър Берон“

• ул. „Петър Берон“ – от ул. „Александър Батенберг“ до ул. „Чавдар войвода“

• ул. „Чавдар войвода“ – от ул. „Хемус“ до ул.“ Петър Берон“

Pin It on Pinterest