Общинският съвет прие Декларация за пълна подкрепа на идеята за проект за построяване на нов мост над р. Дунав при Русе

Общински съвет – Русе прие Декларация за пълна подкрепа на идеята за проект за построяване на нов трети мост над река Дунав между град Русе, България и град Гюргево, Румъния и съответната му реализация.

Предложението е на общинския съветник Валери Иванов, а основната мотивация е местният орган на управление да застане с името на всеки един общински съветник зад изложената декларация, обединени от идеята речната столица на България да заема достойно мястото на геополитическата карта.

Дунав мост Русе – Гюргево е обект с изключително стратегическо значение както за България, така и за Европа. От години акцент се поставя върху необходимостта от изграждането на втори мост над река Дунав при гр. Русе. 

С това свое решение Общинският съвет се обединява около идеята с построяването на втори мост да се постигне цялостно интегриране на двете държави – България и Румъния, в международното транспортно и търговско партньорство и по този начин да се намали изолацията на периферните райони. Без нов мост в трансграничния регион ще бъдат възпрепятствани туризмът, търговията и свободното пътуване на гражданите.

Това решение открива пред публиката, че местното самоуправление на Община Русе не е безразлично към бъдещето на еврорегиона.

Pin It on Pinterest