Общинският съвет одобри предложението на Община Добрич за поемане на дългосрочен дълг за реконструкция на залите „Добрич“ и „Нели Божкова“

С 34 „За“ против – 0 и въздържали се – 0, Общинският съвет одобри предложението на Община Добрич за поемане на дългосрочен дълг за реконструкция на залите „Добрич“ и „Нели Божкова.    

Община град Добрич ще сключи договори за кредит с „Регионалния фонд за градско развитие“  в качеството му на мениджър на Финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България и с Банка ДСК като съфинансираща институция по инструмента. Дългосрочният общински дълг ще бъде използван за реализацията на проект „Обновяване на културна инфраструктура – „Зала Добрич“ и Зала „Нели Божкова“.  За зала „Добрич“ инвестиционният кредит е в размер на 693 500 лева, а за Зала „Нели Божкова“ е 988 800 лева.

И двете зали са емблематични за Добрич, предвид тяхното предназначение през годините до днес.

Зала „Добрич“ е построена 1975 г. като част от Партийния дом и първоначално е предназначена за конферентна зала. Скоро след това е приспособена за концертна зала с цел задоволяване на нуждите на града от представителна зала за концерти на големи оркестри, хорови изпълнения, танцови и други представления. Тя включва зрителна зала с 534 места и прилежащи фоайета, гримьорни, репетиционни, работни и обслужващи помещения. С планираната инвестиция не се предвиждат функционални преустройства и промени в съществуващата конструкция. Основните ремонтни дейности обхващат покрива, фасадите, гримьорните, спомагателните помещения и коридори, зрителната зала и сцената, представителни помещения, гардеробни и санитарни възли. В обекта ще бъдат внедрени мерки на енергийна ефективност, ще бъде подобрен достъпът на лицата с увреждания, ще бъде доставено оборудване и обзавеждане като част от цялостното обновяване.

Зала „Нели Божкова“ е изградена през 1982 г. като част от архитектурния проект за Драматичен театър „Йордан Йовков“. Настоящият инвестиционен проект обхваща екстериора и увредени елементи на интериора. Самостоятелният обект на кота +0.00 ще бъде преустроен в детски интерактивен център. Ще бъдат изпълнени мерки за достъпна среда, противопожарни мерки и мерки за енергийна ефективност. Предвидено е закупуване на оборудване и обзавеждане.

Pin It on Pinterest