Региона

Общинският инспекторат търси да назначи водачи (оператори) на открита платформа с повдигащо устройство

Специализираното звено „Инспекторат, охрана, обществен ред и сигурност“ търси да назначи двама служители – водачи (оператори) на открита платформа с повдигащо устройство.

Позициите са за отдел „Инспекторат“, сектор „Платено паркиране и репатриране“.

Кандидатите трябва да са в активна работоспособна възраст и да притежават минимум средно образование. От тях се очаква да познават общинските наредби, свързани с контрола и опазването на обществения ред, както и Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата. Те трябва да притежават свидетелство за управление на МПС, категория С, както и професионална компетентност за превоз на товари. От кандидатите се изисква да имат удостоверение за психологическа годност и свидетелство за правоспособност за работа с кранове стрелови тип.

Желаещите да заемат длъжността трябва да умеят да работят с фискални устройства, да планират, контролират и организират собствената си работа, в това число и работата с документи и парични средства.

Kандидатите могат да подадат своите заявления и автобиографии на имейл: koors@abv.bg до 19 юли.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest