Общински съвет Плевен определи съставите и ръководствата на постоянните си комисии

Общинските съветници определиха днес персоналния състав и ръководството на всяка от десетте постоянни комисии, които функционират към Общински съвет – Плевен.

Постоянната комисия по „Стопанска политика и транспорт” е от 9 членове, председател е Христослав Михайлов, заместник-председател – Моника Чочева – Лилакова.

Постоянната комисия по „Бюджет и финансова политика” е от 9 членове, председател е Емануил Аргилашки, заместник-председател – Валентина Вълчанова.

Постоянната комисия по „Общинска собственост и инвестиционна политика” е от 9 членове, председател е Владислав Монов, заместник-председатели са Калин Кръстев и Борислав Георгиев.

Постоянната комисия по „Култура, вероизповедания и международна дейност” е от 9 членове, председател е Петя Василева, заместник-председател – Моника Чочева – Лилакова.

Постоянната комисия по „Образователна политика и читалищна дейност” е от 9 членове, председател е Цветелин Горанов, заместник-председател – Толя Първанова.

Постоянната комисия по „Младежки дейности, спорт и туризъм” е от 7 членове, председател е Йордан Грижов, заместник-председател – Бойко Тодоров.

Постоянната комисия по „Здравеопазване и социална политика” е от 7 членове, председател е Йордан Георгиев, заместник-председател – Илиян Йончев.

Постоянната комисия по „Устройство на територията, екология и земеделие” е в състав от 9 членове, председател е Йордан Василев, заместник-председател – Йордан Георгиев.

Постоянната комисия по „Обществен ред и сигурност” е в състав от 7 членове, председател е Десислава Иванова, заместник-председатели – Цветелин Горанов и Генади Тодоров.

Постоянната комисия по „Законност и контрол по изпълнение на решенията” е в състав от 7 членове, председател е Илиян Йончев, заместник-председател – Генади Динков.

Pin It on Pinterest