Общински съвет Перник прие предложеният от кмета правилник за устройството и дейността на общинския фонд „Култура“

В докладната си към местния минпарламент кметът е посочил, че фондът ще подпомага развитието на културата в община Перник като набира, управлява и разходва средствата за дейности с приоритетно местно значение.

За целта ще бъде създаден управителен съвет на общинския фонд, който според правилника ще се ръководи от зам.-кмета с ресор „Култура“. В него участие ще вземат двама представители от Общинския съвет и четирима представители на творческите гилдии и читалищата. След формирането на управителния съвет ще бъде обявена и сесия за финансиране, за която своевременно ще информираме перничани. Правилникът ще бъде публикуван на официалната интернет страница на Община Перник през идната седмица.

Pin It on Pinterest