Общински съвет – Гълъбово прие Декларация в подкрепа на запазването на комплекса „Марица изток“

Декларацията е внесена от председателите на политическите групи в Общинския съвет и е подкрепена от 15 гласа „за” от общо 15 присъстващи общински съветници, двама са отсъствали по уважителни причини.

С декларацията те заявяват, че като граждани и жители на Общината са притеснени от неясното бъдеще на комплекса „Марица – изток“ и че е тяхно право и дълг да заявят позиция по отношение на запазване на комплекса „Марица – изток“ и преразглеждане на енергийната политика на държавата спрямо него.

В приетата декларация е записано, че „Ние, общинските съветници в Общински съвет – Гълъбово, в качеството си на представители на жителите на община Гълъбово заявяваме своята позиция относно състоянието на въгледобива и енергетиката в района и на топлоцентралите от комплекса „Марица – изток“, свързани с трудовата заетост на хората от региона.  Тези предприятия са стратегически и структуроопределящи за енергийната независимост на България и също така за икономическата заетост, за благосъстоянието на община Гълъбово и съседните общини, както и за област Стара Загора.

Ние, общинските съветници в Общински съвет – Гълъбово се присъединяваме към всички засегнати общини и изразяваме своята позиция относно търсене на решения за бъдещето на региона и заетостта на хората, работещи в него.“, гласи още декларацията.

Pin It on Pinterest