Община Враца стартира прием на заявления за предоставяне на топъл обяд

В изпълнение на дейността “Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Община Враца обявява прием на документи от кандидат-потребители.

Заявленията ще се получават и подават в стая №34, входът откъм кино Метропол, до 22 декември /включително/.

Кандидат-потребителите е необходимо да отговарят на следните условия:

– Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради епидемичната обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

– Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

– Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Най-нуждаещите се потребители ще бъдат определени след преценка за допустимост, извършена от Дирекция „Социално подпомагане“ –гр. Враца.

Pin It on Pinterest