Община Видин стартира кампанията за събиране на местните данъци

Обработени са всички партиди на граждани и фирми, а желаещите вече могат да погасяват задълженията си с 5% отстъпка.

Тя е валидна до края на месец април, но при условие, че се внесе пълния размер на сумата.

От отдел „Местни данъци и такси“ припомнят, че хората, които се занимават с патентни дейности, трябва да си подадат декларациите до 31 януари. За тях също важи условието за 5%-то намаление, ако си платят четирите вноски наведнъж. Тези граждани, които имат стари задължения над 300 лв., могат да поискат разсрочване. Съгласно Закона за местните данъци и такси, кметът на Общината разрешава такова разсрочване за една година и погасяването може да се извърши на 12 равни вноски. При това положение не се съставя акт за установяване на задължения и не се предава на съдия-изпълнител.

Има възможност да се направи справка за дължимите суми и онлайн. Но за тази цел гражданите и представителите на фирми трябва да посетят отдела в Общината и да получат пин код, който да въведат в сайта (www.vidin.bg), заедно с ЕГН, съответно БУЛСТАТ.

Касите в отдел „Местни данъци и такси“ на Община Видин са с работно време от 8.30 до 17.00 ч., без прекъсване, от понеделник до петък.

И през тази година се запазват данъчните ставки за общинските данъци.

Pin It on Pinterest