Община Видин продължава да се реформира и модернизира

Това заяви кметът д-р Цветан Ценков на проведеното днес обществено обсъждане на проекта за бюджет на Общината за 2021 година.

„Сега средствата в бюджета са с над 9 млн. лв. повече – ако миналата година бюджетът беше около 42 млн. лв., тази година той ще е над 52 млн. лв. Отделно от това са средствата за проекти, които са около 63 млн. лв.“, каза видинският кмет при представянето на основните приоритети. Той обаче изрази съжаление, че на обсъждането не присъстват общинските съветници от опозицията, които със сигурност след това при гласуването на бюджета в Общинския съвет ще критикуват, а сега ги няма, за да дадат своите предложения.

Продължава реорганизацията на цялостната дейност на Община Видин, подчерта д-р Ценков. Това включва въвеждане на модерни начини за плащане, включително чрез виртуални ПОС терминали, навсякъде, където има парични потоци. Така ще се елиминират възможностите за злоупотреби и ще се повишат приходите.

Кметът припомни, че от началото на годината функционира ново общинско предприятие – „Чистота, озеленяване и благоустройство“ и положителните резултати са видни – Видин е по-чист и красив. Ще бъде оптимизирана и работата на Регионалното депо за твърди битови отпадъци. За целта се търсят начини за оптимизиране процеса на компостация, така че преработеният от растителните отпадъци компост да се използва в земеделието и същевременно да се произвежда енергия. Приоритет ще бъде и сепарацията на отпадъците, защото по този начин ще се намалят количеството депониран отпадък, а оттам – и парите, които Общината плаща.

С бюджет 2021 година Община Видин за пръв път стартира собствена програма за енергийна ефективност, като са предвидени средства за подмяна на уличното осветление на основните улици в град Видин и на главните улици в по-големите населени места, с енергоспестяващо. В тази връзка кметът допълни, че предстои да бъде създадено и дружество, което ще се занимава с енергийни проекти. Освен с реновирането на уличното осветление в общината, екипът на тази структура ще търси възможности за газифициране на Видин, както и за изграждане на малки общински фотоволтаични централи.

Предвидено е финансиране за провеждане на разкопки, което до този момент не е правено, заяви д-р Ценков. Подчерта, че също за пръв път през 2021 година населените места в общината ще имат собствен бюджет за капиталови разходи и средства, за да реализират културния си календар. Той допълни, че стартира и специална програма, която има за цел повишаване на сигурността в населените места чрез изграждане на система за видеонаблюдение. Внимание се обръща и на хората, които са в уязвимо положение. Новото общинско предприятие „Социални дейности“ ще разполага с автомобил за превоз на храна от социалната кухня до нуждаещите се граждани.

Благодарение на свършената през 2020 година работа, през 2021 година ще стартира изпълнението на 27 проекта, посочи видинският кмет. Най-значимите от тях са въвеждането на енергийно ефективни мерки в 13 жилищни блока, изграждането на социални жилища, реставрацията и адаптацията на видинската Синагога в Културен център „Жул Паскин“; продължаване на ремонта на централната пешеходна зона в участъка от Младежкия дом до Спортна зала „Фестивална“. Предстои да започне и ремонтът на Младежкия дом, с което се изпълнява пореден ангажимент в управленската програма на д-р Ценков. Целта е това място да се превърне в истински модерен център, където видинските деца и младежи да развиват своите таланти и интереси. Предвижда се още да бъде финансирана програма за насърчаване на доброволчеството сред децата на Видин.

Кметът посочи, че ще бъдат увеличени средствата, с които Общината ще подпомага развитието на спорта. Заедно с това усилията на общинското ръководство са през следващите три години до края на мандата да се обнови цялата спортна база в общината. Д-р Ценков припомни, че през миналата година бе направен ремонт на Спортната зала, където се поставиха нови седалки и така се създадоха по-комфортни условия за публиката. По същия начин започва и поетапно обновяване на стадион „Георги Бенковски“. Кметът изрази надежда, че през тази година ще бъде получено и финансиране от Министерството на младежта и спорта за ремонт на закритата лекоатлетическа писта.

В заключение д-р Ценков заяви: „Усилията на целия ръководен екип и на всички служители в общинската администрация са насочени към постигане на по-доброто развитие на Видин и на правилното използване на средствата от бюджета. Процесът на реновиране, на презентиране по правилен начин на Видин продължава. Градът ни е прекрасен – само от нас зависи да го превърнем в перлата на Дунав, във фестивален център и място, където се намира най-хубавата градска градина и най-добре поддържаните културно-исторически паметници“.

Pin It on Pinterest