Община Видин осигурява работа на 45 души по проект

Хората, които се назначават във връзка с реализирането на проект „Патронажна грижа + в Община Видин“, Направление 2: Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности, получиха трудовите си договори днес от кмета на Община Видин д-р Цветан Ценков и заместник-кмета по хуманитарни дейности и социална политика Борислава Борисова.

„Това е поредното доказателство за грижата на Общината към хората от уязвими групи, към социалните услуги и тяхното развитие“ – заяви Борисова. Тя каза, че проектът е по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура „Патронажна грижа +“. Той е на обща на стойност 1 009 472 лв. и стартира на 1.02.2021 г., с продължителност дванадесет месеца. „Тези 45 лица се назначават във всички социални услуги на територията на Община Видин (22 на брой), от които 35 души ще бъдат на 8-часов работен ден, а 10 – на 4-часов. За персонала, както и за потребителите се осигуряват по проекта лични предпазни средства, препарати за дезинфекция на сградния фонд, преносими компютри, уреди за рехабилитация. При нужда всички ще бъдат тествани за COVID-19, като тестовете също ще бъдат подсигурени със средства по проекта“ – обясни заместник-кметът. И изрази убеждението си, че този проект ще бъде успешен и полезен за Община Видин в епидемичната обстановка и всички ще бъдат удовлетворени от неговия ефект.

Д-р Цветан Ценков също изрази удовлетворение от случващото се: „Днес, освен че открихме първата с видинска инвестиция фабрика в машиностроенето, връчваме и договори за работа. Разбира се, Общината все още е най-големият работодател, но това не е достатъчно. Нашите усилия ще бъдат насочени към сериозна инвеститорска програма и привличане на инвеститори от региона, България и чужбина, така че Видин да възвърне своето достолепие не само в исторически смисъл, а и да се превърне в един от големите индустриални центрове у нас, какъвто е бил в миналото“. Той пожела успех на всички новоназначени и връчи трудовите договори на част от тях, а останалите бяха раздадени от Борислава Борисова.

Ангажираните по проекта над 40 лица ще работят като помощен персонал – „социален асистент“. Те ще дезинфекцират, почистват сградите, в които се предоставят социални услуги, делегирани от държавата дейности, като ще им се възлагат и други помощни дейности.

Припомняме, че вчера (23 февруари) беше осигурена трудова заетост на 15 души по проект „Заедно за по-добър живот“.

Pin It on Pinterest