Община Видин и финансовият факултет на Стопанската академия стартират партньорство

Това бе договорено днес на работна среща между кмета д-р Цветан Ценков и проф. Андрей Захариев, декан на Факултет „Финанси“ в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов. В нея участваха заместник-кметовете Цветомира Илиева и Борислава Борисова и проф. д-р на науките Венелин Терзиев.

По време на разговора от страна на проф. Захариев, който е роден във Видин, бе поет ангажимент екип от хабилитирани преподаватели и млади учени-финансисти пилотно да разработят и внедрят цифров модел за анализ и оценка на финансово-бюджетното състояние на Община Видин с 10-годишна прогноза за развитието по основни функции и дейности.

Втората дискутирана тема бе възможността в рамките на партньорството между общините по поречието на реката, обединени в Асоциацията на дунавските общини, и по инициатива на видинския кмет да се заяви още този месец пред Министерство на финансите необходимостта от държавна подкрепа и финансиране за общо въздушно третиране на поречието и крайбрежните ивици на Дунав срещу комари.

Обсъдено бе също така създаването на съвместни туристически продукти чрез разработване на общински стратегии в сферата на туризма, което е заложено и в плановете за интегрирано развитие на общините. Една от насоките, по които общините биха могли да получат подкрепа е във връзка с проекти за възстановяване на пътническия трафик по река Дунав и за придобиване на малки туристически катери.

Pin It on Pinterest