Община Велико Търново приема предложения за Културен календар 2021

Община Велико Търново и Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“ канят творците да отправят предложения за събития в сферата на културата и изкуството, които да бъдат включени в Културния календар на Старата столица и общината за 2021 година.

Предложенията ще бъдат приемани в дирекцията от 1 ноември до 1 декември 2020 г.

Към всяка концепция организаторите трябва да посочат своите партньори, да представят и опишат събитието, неговия жанр, тематиката, дали има връзка с традиционни чествания и празници, провеждано ли е досега във Велико Търново или на друго място в страната, има ли сродни прояви и др.

Всички задължителни документи за кандидатстване, условия за допустими кандидати и разходи са публикувани на сайта на Община Велико Търново – раздел „Култура и туризъм“:

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/kultura-i-turizm/kalendar-na-kulturnite-sabitia/dokumenti-za-kandidatstvane-za-kalendar-na-kulturnite-sbitiya-na-obshtina-veliko-tarnovo-2021/.

Предложения могат да правят културни институти, читалища, НПО, творчески сдружения и гилдии, индивидуални творци, културни оператори, фирми, граждани.

Концепциите ще бъдат включени в проекта за Календар на културните събития – 2021, който ще бъде представен на Великотърновския общински съвет за обсъждане и одобрение заедно с приемането на бюджета за следващата година.

Pin It on Pinterest