Община Велико Търново апелира да не се изхвърлят газови бутилки в контейнерите за битова смет

Изхвърлена газова бутилка в контейнер за битова смет намериха служители на фирмата, отговорна за сметосъбирането във Велико Търново.

От Общината апелират, че освен забранена според общинската Наредба за опазване на околната среда, подобна практика е и опасна, а бъдат ли установени, нарушителите подлежат на санкции.

Деянието представлява сериозно нарушение на правилата за безопасна експлоатация на уредите за природен газ и нормите за пожарна безопасност. Дори минимално количество пропан-бутан да е останало в бутилката, това създава риск от взрив и е реална заплаха за живота и здравето както на гражданите, така и на работниците по сметосъбиране.

Създават се и предпоставки за повреда в хидравличната система на камиона, обслужващ съответния контейнер.

Непотребните газови бутилки следва да се предават в пунктовете за зареждане с битова газ.

Pin It on Pinterest