Община Варна подготвя нова социална услуга – приют за 50 души

Одобрено е проектното предложение на Община Варна за разкриване и предоставяне на нова социална услуга „Приют“, с капацитет 50 места.

Той ще бъде реализиран по  ОП „Развитие на човешките ресурси“. Срокът за изпълнение на планираните дейности е 16 месеца, които започват от 1-ви март 2022 година. Финансирането, в размер на 288 450 лв., е безвъзмездно, съобщават от дирекция „Социални дейности“ към Община Варна. 

Дейностите ще бъдат изпълнени в сградата на ул. „Петко Стайнов“ №7, която се обновява със средства по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. Основна цел на проекта е повишаване на качеството на живот, насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на бездомни лица и семейства. Очакваните резултати са осигуряване на достъпни и качествени услуги, пълноценна грижа и реализация за хората от рисковите групи; подкрепа за включване в курсове за квалификация, преквалификация или за намиране на работа, консултиране и информиране.

Pin It on Pinterest