Региона

Община Варна организира публична дискусия за прилагането на улична регулация в СО „Телевизионна кула“

Срещата ще се проведе на 11 юни от 18:30 часа в зала „Пленарна“ на Община Варна

 Община Варна организира публична дискусия относно предстоящото изграждане на улици, водоснабдяване, канализация и улично осветление в Селищно образование „Телевизионна кула“. Срещата ще се проведе на 11 юни от 18:30 часа в зала „Пленарна“ на Община Варна. На нея ще бъде обсъден обхват за проектиране на ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване) по Плана за улична регулация в селищното образувание.

Припомняме, че в бюджета на Община Варна за 2024 г. са предвидени средства за прилагане на улична регулация. Администрацията ще финансира градоустройствени разработки само след предварително заявено желание от собствениците на имоти в зоната.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest