Региона

Община Варна обявява пет конкурса за предоставяне на социални услуги

Кандидатите трябва да представят документи за участие до 17:30 ч. на 16.08.2024 г.

Община Варна обявява пет конкурса за организации, които да предоставят специализирани социални услуги. Те са предназначени за различни групи лица с увреждания. Кандидатите трябва да предоставят дейностите си на територията на община Варна. Документи за участие се приемат до 17:30 ч. на 16.08.2024 г.

Първите три услуги – „Център за социална рехабилитация и интеграция“, с капацитет 50 места, „Бизнес център“ (с капацитет 40 места) и „Център за равни възможности“ (45 места) са предназначени за пълнолетни лица с увреждания. И в трите центъра трябва да са осигурени различни социални услуги сред които „Информиране и консултиране“, „Застъпничество и посредничество“, „Терапия и рехабилитация“, „Обучение за придобиване на умения“, както и „Подкрепа за придобиване на трудови умения“.

Четвъртата услуга е „Център за социална рехабилитация и интеграция“ (капацитет 40 места) е с целева група пълнолетни лица със слухови увреждания, а петата също „Център за социална рехабилитация и интеграция“ (капацитет 60 места) е предназначена за деца с увреждания. И в тези центрове трябва да се предоставят услугите „Застъпничество и посредничество“, „Общностна работа“, „Терапия и рехабилитация“, „Обучение за придобиване на умения“, „Подкрепа за придобиване на трудови умения“. 

Обявата за провеждане на конкурса с условията за участие са публикувани на официалната интернет страница на Община Варна – – https://www.varna.bg/bg/2499. За допълнителна информация: Ася Радуилова – главен инспектор „Социални подпомагане и проекти“, Дирекция „Социални дейности“ към Община Варна, тел. 052/820 537.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest