Региона

Община Търговище обяви обществена поръчка за ремонта на спортна зала „Иван Ангелов“

Община Търговище обяви обществена поръчка за избор на изпълнител на ремонта на спортна зала „Иван Ангелов“.

Заложените в поръчката дейности предвиждат цялостно обновяване на спортното съоръжение, което е строено в периода 1959-1964 година.

В проекта са предвидени мерки за повишаване на енергийната ефективност – ще бъде подменена дограмата и ще бъде поставена топлоизолация по фасадите на сградата. Заложена е подмяна на всички видове инсталации, както и изграждане на такива за мълниезащита, за климатизация на залата и на сервизните помещения.

Предвижда се премахване на първия ред трибуни, с цел осигуряване на изискуемите за баскетболно игрище габарити. Ще бъдат обособени и допълнителни аварийни изходи, за да отговаря съоръжението на съвременните изисквания за безопасност. По трибуните се предвижда още разширяване на подходите и подмяна на старите седалки с прибиращи се такива. Предвиждат се дейности по подмяна на амортизирани настилки и цялостно вътрешно освежаване на стени и тавани.

Лампериите в залата ще се премахнат и на тяхно място ще се положат акустични стенни пана. Ще има нови осветителни тела, озвучителна система и електронни табла, както и нови санитарни възли.

Заложени са мерки за осигуряване на достъпна среда, чрез изграждането на рампа и обособяване на специални места за хора с увреждания. Ще бъде изграден и санитарен възел, отговарящ на изискванията за достъпност.

Предвидени са още обновяване на площадките и стълбите, намиращи се северно от сградата, както и обособяване на зона за отдих, и други дейности, подробно описани в документацията.

Прогнозната стойност на поръчката е 2,87 млн. лв. без ДДС. Те ще бъдат предоставени на администрацията по националната инвестиционна програма за капиталови разходи на общините.

Срокът за подаване на оферти е 8 юли 2024 г. Поръчката е публикувана в единния портал за електронни обществени поръчки: https://app.eop.bg/today/390548

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest