Община Търговище обяви обществена поръчка да строеж на нова сграда на Детска градина „Червената шапчица“

Община Търговище обяви обществена поръчка за строителство на нова сграда на Детска градина №5 „Червената шапчица“. Срокът за подаване на оферти и заявления за участие в публичното състезание е 21.06.2021 г. 

Новата сграда е проектирана за 4 групи с целодневна организация. За всяка от тях е обособена зона, която включва съблекалня с гардероб, санитарно-хигиенно помещение, занималня с кът за хранене и спалня. Ще бъдат обособени физкултурен салон, зала за игрова култура и зала за изобразително изкуство, конструктивно-технически и битови дейности.

Всяка от групите ще разполага с отделна детска площадка. Ще има и ново осветление, оградена спортна площадка и природен кът с опитна градина. Предвижда се изграждането на нова ограда на имота, част от която върху нови подпорни стени. 

До края на този месец трябва да започне и събарянето на старата сграда. Дейностите са възложени на Общинското предприятие „Социални и охранителни дейности“. 

За строежа на новата сграда Община Търговище ще получи 2 млн. лв., след като през 2020 г. бе одобрена за финансиране по програмата за изграждане на нови детски градини на Министерството на образованието и науката. 

Обществената поръчка е публикувана в централизираната платформа за електронни обществени поръчки: https://app.eop.bg/today/137310 

Pin It on Pinterest