Община Стара Загора е изказала несъгласие за разработване на находище „Кереч Търла“ още през 2013 г.

Във връзка с инвестиционното предложение за „Изграждане на кариери за добив на варовици и доломити в концесионна площ „Кереч търла“ Община Стара Загора предоставя своето становище, изразено още през 2013 година. 

Pin It on Pinterest