Община Сливен инициира допълнително сметоизвозване

Допълнително извозване на съдовете за смет ще организира Община Сливен.

Причината е повишената консумация по време на празниците и изхвърляне на по-голямо количество отпадъци. Фирмата работи по редовния си график и извозването на контейнерите се извършва по план.

Pin It on Pinterest