Община Силистра уведомява пчеларите да предприемат мерки по опазване на пчелите

В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. относно мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинфекционни дейности, Ви уведомяваме че в периода от 15.06.2020 г. до 17.06.2020 г. от 06:00 до 21:00 часа в землището на с. Калипетрово в местност „Беджедерси“, ще се проведе третиране на лозе с продукт за растителна защита срещу плевели МИКЛОРИЛ И МОМЕНТУМ ЕКСТРА ВГ.

Третирането се извършва от ЗП „Дянко Войчев Бялов“ с. Калипетрово. За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето Иван Дянков Бялов, мобилен телефон 0898738382. Община Силистра напомня на пчеларите да предприемат мерки по опазване здравето на пчелите.

Pin It on Pinterest