Община Силистра продължава предоставянето на услуги от Домашен социален патронаж и Патронажна грижа

В условията на извънредно положение и при спазване на предписанията на здравните органи, Община Силистра ще продължи предоставянето на услуги от Домашен социален патронаж и Патронажна грижа.

Ще бъдат обхванати всички спешно нуждаещи се лица, а именно:- Самотно живеещи възрастни хора, без близки и роднини в населеното място;- Хора с увреждания, които нямат личен или социален асистент, домашен помощник или асистент по Закона за личната помощ;- Възрастни хора, живеещи в населени места без търговски обекти и редовен обществен транспорт;- Лица, които са в карантина;Ще се предоставят следните услуги:Патронажна грижа- закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост със средства на потребителите;- заплащане на месечни сметки на електрическа и топлинна енергия, вода, телефон и други разходи със средства на потребителите;- съдействие за снабдяване с предписани лекарства със средства на потребителите.Домашен социален патронаж- доставка на готова храна по домовете на лица в пенсионна възраст и/или с намалена трудоспособност над 72%, като за услугата се заплаща такса.Всички спешно нуждаещи се лица на територията на община Силистра могат да получат необходимата помощ като се свържат с екипите на Домашен социален патронаж и Патронажна грижа на посочените по-долу телефони за връзка.Телефони за връзка:0878 807 052 – Патронажна грижа086/823 164 – Домашен социален патронаж

Pin It on Pinterest