Община Силистра помогна на пет двойки с репродуктивни проблеми

Съгласно Правилника за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Силистра е предоставена помощ на пет двойки през 2020 г.

Проведени са шест заседания на Комисията, от които 5 заседания за разглеждане на заявления от семейства и двойки с репродуктивни проблеми.Подпомогнати са семейства и двойки от Бюджета на Община Силистра, съгласно Правилника за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Силистра на стойност 4 189,32 лв.В резултат на многогодишната работа на Комисията и натрупания опит в прилагането на Правилника за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, на свои заседания, членовете на Комисията обсъдиха необходимостта от неговата актуализация и приеха промени, касаещи уточнения относно организацията на работа, необходимите документи, които се прилагат от заявителите и такива, които се издават служебно, технически неточности и др.Предвид факта, че бяха предложени и приети множество промени, членовете на Комисията изготвиха нов Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Силистра и приложения към него.Новият Правилник бе приет от Общински съвет – Силистра с Решение № 299, Протокол № 10 от 30.07.2020 г.

Pin It on Pinterest