Община Шумен – в услуга на гражданите

В Деня на българската община и местното самоуправление заместник-кметовете Росица Антонова, Татяна Костова и Боян Тодоров  представиха пред медиите направеното от администрацията в услуга на гражданите при плащане на финансови задължения към общината и при извършване на строителство и ремонти на улици.

Росица Антонова припомни историята на днешния ден.  На 12 октомври 1882 година в Държавен вестник е публикуван първият Закон за общините и градското управление. Приема се, че това е първият законодателен акт, който регламентира дейността на общинските съвети и на кметовете на общини. Местното самоуправление е заложено и в първата българска конституция от 1879 г. и в новата българска конституция. През 1995 г. България подписва европейската харта за местно самоуправление.  На 18 юни 1998 г. в Благоевград Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България взема решение на тази дата да бъде честван Денят на българската община. А с решение на Министерския съвет №701 от миналата седмица 12 октомври официално е обявен за Ден на българската община и местното самоуправление по инициатива на НСОРБ, което тази година чества своята 25-годишнина.

Зам.-кметът по бюджет и финанси Татяна Костова припомни, че едно от задълженията на общинската администрация е да улесни гражданите и да модернизира обслужването. През 2021 г.  са разработени  15 нови електронни услуги, свързани с подаването на данъчни декларации и искания по Закона за местните данъци и такси, като по този начин общо електронните административни услуги в данъчния сектор стават 28. Гражданите могат да ги ползват бързо, лесно и сигурно през интернет страницата на Община Шумен в раздел „Е-услуги“, като за целта е необходимо да имат валиден квалифициран електронен подпис. Юридическите и физическите лица могат да получават своите годишни съобщения за дължимите местни данъци и такси и по електронен път – на имейл адрес. Заплащането на дължимите данъци и такси към Община Шумен може да става и през EasyPay и ePay. Тя посочи, че през последните няколко години 5 пъти се е увеличил броят на гражданите, които използват този вид платежни услуги и от 4000 през 2017 г. те вече са 33 000 през 2021 г. Ръст има и при лицата, които използват ПОС терминалите на общината, като там нарастването е почти 2 пъти – от 14 000 през 2017 г. на 25 000 през 2021 г. Това е показател за сериозен граждански интерес от предоставените начини на заплащане и удовлетвореност на общинска администрация от свършената работа. „Предстои ни съвместно с обслужващата банка да осигурим и още един начин на заплащане на данъците, таксите и административните услуги към Община Шумен чрез Виртуален ПОС терминал, като се надяваме това да стане до края на месеца,“ каза Татяна Костова.

Близо 1 млн. лв. от предвидените собствени средства вече са вложени в обновяването на уличната мрежа на Шумен през тази година, обясни зам.-кметът по строителство и екология Боян Тодоров. Ремонти са извършени по 12 улици, като по 4 от тях все още се строи. Ако времето позволи, работата по уличната мрежа ще продължи до края на годината.

С целеви средства от държавата завърши строителството по ул. „Ген. Радецки“ в кв. „Боян Българанов“. В момента се изгражда изцяло нова улица „Иван Кръстев Ивански“ в квартал „Дивдядово“ с водопровод и канализация. „При подходящо време през тази седмица ще започне преасфалтирането на пътя до „Алкомет“ за близо 2 140 000 лв. Все още е в процедура по ЗОП проектът за двете кръгови кръстовища и асфалтирането на пътната инфраструктура до Индустриалния парк за 1млн. и 200 хиляди лв.

„Най-големият проект, който общината ще реализира със собствени средства през следващата година, е покриването на река Енчова – за близо 3 млн. лева. В началото на следващата година ще започне работата и по ул. „Асен Златаров“. Там в момента текат отчуждителни процедури,“ уточни Тодоров.

По думите на зам.-кмета по строителство и екология значително подобряване и обновяване на инфраструктурата може да се очаква през следващата година, когато започнат големите ремонти със средствата от заема, който Общинският съвет гласува.

Pin It on Pinterest