Региона

Община Шумен успешно приключи проекта „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост“

Заключителната пресконференция по повод успешното приключване на проекта „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост“ , който се реализира с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и беше съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, се проведе днес в зала 363 на Община Шумен.

Кметът проф. Христо Христов откри пресконференцията, в която участваха зам.-кметовете по „Социална политика и здравеопазване“ и „Строителство и екология“ Светослава Хайнова и Николай Симеонов, секретаря на общината Христо Павлов и ръководителя на проекта Севджан Мехмедова.

„Искам да изкажа благодарността си към всички за работата по този изключително труден за нас проект, както на представителя на фирмата изпълнител ДЗЗД „Инженеринг 2022“, така и на всички присъстващи в залата. Благодарение на успешния финал в двата центъра ще бъдат настанени 30 души със специални потребности, за които са създадени по-добри условия за живот и предоставяне на по-качествени социални услуги, съобразени с техните потребности.“, каза проф. Христо Христов.

Проектът стартира на 7.01.2019 г. и приключва на 31.12.2023 г. Той е на обща стойност 1 099 922,88 лв., припомни днес ръководителят на проекта Севджан Мехмедова. Целта е да се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на лицата с умствена изостаналост, чрез осигуряване на мрежа от резидентни услуги и мерки за подкрепа в общността и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им. Ще се работи в посока превенция на институционализацията на хора с умствена изостаналост и изграждане на приемаща и подкрепяща нагласа в обществото.

„Създаването на такива центрове има за цел да бъдат закрити домовете за лица с умствена изостаналост. На 1 април ще бъде обявено събеседване за подбор на екипа, който ще работи в тези два центъра в Лозево. Услугата стартира през месец април с настаняване на първите потребители. Сега действащата услуга ще бъде закрита тогава, когато и последният потребител бъде пренастанен в новата услуга.“, каза на пресконференцията днес Светослава Хайнова, зам.-кмет по „Социална политика и здравеопазване“.

По-късно представители на общинската администрация, част от ръководителите на социалните структури и представителите на местните медии разгледаха новопостроените сгради на социалния център в Лозево. Управителят на строителната фирма обясни, че сградите са едноетажни за улеснение на хората, които са трудноподвижни. Стаите са за по 2-ма или 3-ма души, като санитарните помещения към тях са проектирани съобразно уврежданията на лицата, които ще ги обитават. Изградени са обща дневна стая, трапезария и помещения за медицинския персонал. Двете къщи разполагат с обща кухня и са свързани помежду си.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest