Региона

Община Шумен ще бъде домакин на кръгла маса

На 15 май 2024 г. Община Шумен ще бъде домакин на кръгла маса на тема: „Зона ЗаКрила – високоспециализирана услуга на областно ниво в съответствие с новото законодателство“.

Кръглата маса е организирана от Институт по социални дейности и практики (ИСДП) като част от проект „Проект „Барнахус“: Насърчаване на мултидисциплинарно и междуведомствено правосъдие и реакция при случаи на деца жертви и свидетели на насилие”. Проектът се реализира от ИСДП в партньорство със „Съвет на държавите от Балтийско море” (CBSS). Проектът е финансирано по Фонд за Двустранни отношения в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

В кръглата маса ще вземе участие д-р Светослава Хайнова зам.-кмет по „Социална политика и здравеопазване“ в Община Шумен.  Партнираща организация по проекта е Комплексът за социални услуги за деца и семейства- Шумен.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest