Региона

Община Съединение организира акция за предаване на стари автомобилни гуми

Уважаеми съграждани,
Община Съединение Ви уведомява, че организира акция за събиране на излезли от употреба гуми от населението /тук в никакъв случай не става дума за гумите от пунктовете за смяна на гуми/.
Излезлите от употреба гуми в срок до 26.05.2024 г. може да донесете на оградения, определен терен — при старото сметище/при тухларната/, изхода на гр. Съединение посока кв. Точиларци – отбивката преди пункта за опасни отпадъци.

Гумите трябва да са единствено от автомобили и камиони, с размер до 22.5 цола или с диаметър до 120 см.
Събраните излезли от употреба гуми ще бъдат извозени до инсталацията на „Джиосайкъл България’4 ЕООД за приемане и предаване за оползотворяване в с. Бели Извор, община Враца.

Напомням Ви, че съгласно действащото законодателство се забранява изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на ИУГ, нарушителите се санкционират.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest