Община Русе за пореден път почисти сметище на улица „Кръстец“

В общинската администрация редовно постъпват сигнали за нерегламентирано замърсяване с битови и строителни отпадъци на ул. „Кръстец“. Само за изминалата година общината е извършила девет почиствания на терена.
Вчера ОП „Паркстрой-Русе“ извърши поредното почистване. Призоваваме гражданите да сигнализират, в случай че станат свидетели на извършителите, които изхвърлят отпадъци там. Поставените на мястото контейнери са достатъчно, но въпреки това замърсяването от недобросъвестни граждани продължава.
За сигнали: тел. 112, 082 506 793 /Отдел „Екология“/ или mayor@ruse-bg.eu

Pin It on Pinterest