Региона

Община Русе въвежда високотехнологична система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух

Община Русе предвижда да внедри високотехнологична система за наблюдение на качеството на атмосферния въздух.

Тя ще позволи непрекъснато измерване на нивата на замърсители като фенол, бензен, толуен, М-ксилен, О-ксилен, Р-ксилен, нафтален, О-крезол и М-крезол.

В тази връзка е обявена обществена поръчка, която може да бъде намерена на сайта на Централизираната автоматизирана информационна система (ЦАИС ЕОП).

Системата се отличава с висока точност и надеждност, използвайки усъвършенстваната технология DOAS (диференциална оптична абсорбционна спектроскопия), която гарантира прецизни резултати. Тя предлага мултикомпонентен анализ, измервайки множество замърсители едновременно и осигурявайки цялостна картина на качеството на въздуха. Системата работи автономно, без нужда от постоянна намеса, което оптимизира разходите за експлоатация. Всеки резултат от измерване е придружен от статистически данни за по-задълбочен анализ.

Автоматичната преместваема станция на системата от типа ДОАС ще бъде разположена на различни места в града, събирайки данни за нивата на замърсяване в реално време. Тя ще работи в непрекъснат режим на работа (24 часа), като получените данни ще постъпват в общинската администрация и в случаи на превишение на законовите норми, те ще бъдат предоставяни на компетентните органи за предприемане на действия за установяване на източниците на замърсяване.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest