Община Пловдив с отличие за технологични решения за открито управление

Институтът по публична администрация даде висока оценка на общината за създаването на единен телефон за връзка с гражданите и онлайн портал за дигитализация на работния процес в администрацията

Община Пловдив получи грамота в конкурс за добри практики за 2020 г. на Института по публична администрация (ИПА) в категория „Технологични решения за открито управление“. Институтът награди администрации, които през изминалата година представиха добри практики свързани с предизвикателствата, породени от коронакризата.

Пловдив е отличен за разработването на единен телефонен номер 0800 112 32 за връзка с администрацията, както и за въвеждането на портал eGov box за дигитализация на работния процес в администрацията на Община Пловдив и Общински съвет – Пловдив.

В условия на бързо разпространяващата се пандемия, през изминалата година Община Пловдивсъздаде първия в страната общински контактен център, на базата на безплатен единен телефонен номер. Линията се обслужва от служители, които предоставят актуална информация на гражданите, свързана с работата на администрацията и нейните структури.

Според ИПА въведената от Община Пловдив практика дава социална и икономическа устойчивост и повишава квалификацията на служителите, които са придобили нови умения за работа със специализирания софтуер, чрез който се извършват обажданията.

Общината получи висока оценка и за въвеждането на портала eGov box, който предлага високотехнологично решение за виртуализиране на работното пространство на администрацията. Системата позволява достъп до страниците за лична стая, заседателни зали и предстоящи срещи. Предоставя възможност и за индивидуални срещи, както и преглед на предстоящи такива. Дигиталният портал намира приложение и в работата на Общински съвет – Пловдив.

Глобалната пандемия от COVID – 19 ограничи възможността за организиране на работни срещи и заседания, което породи необходимост от въвеждане на технологични решения за дистанционна работа. Онлайн порталът позволява на служителите на администрацията да изпълняват възложените задачи, а на Общински съвет да провежда сесии и заседания. Количествената оценка на ефективността показва, че е постигнато 100 % подобрение, съобщават от ИПА.

Pin It on Pinterest