Община Пловдив подновява събирането на растителни отпадъци от кафявите контейнери в кварталите „Коматево” и „Прослав“

От 1 април Община Пловдив подновява обслужването на контейнерите за разделно събиране на растителни отпадъци в кварталите „Коматево” и „Прослав“.

 Разделно събраните растителни отпадъци ще бъдат извозвани на компостиращата инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци на Община Пловдив. В кафявите контейнери могат да бъдат поставяни всички видове градински (зелени) отпадъци – цветя, трева, листа,  отпадъци от подрязване на храсти (без клони), дървени стърготини, както и обелки от плодове и зеленчуци.

С цел производство на качествен компост, в кафявите контейнери не бива да се изхвърлят отпадъци като полиетиленови торби, пелени, санитарни продукти, торбички за прахосмукачки, угарки от цигари и пепел, сготвена храна, месо, риба, млечни продукти, кожа, кости, битова смет, косми, вълна, пера, както и рециклируеми отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло. Съдове за разделно събиране на растителни отпадъци с наличие на примеси няма да бъдат обслужвани от екипа но ОП „Чистота“.

Повече информация за функциониране на изградената система, честота и график на обслужване на кафявите съдове, както и за ползите от разделното събиране на растителни отпадъци, може да бъде намерена на сайта на Община Пловдив: http://www.plovdiv.bg/item/ecology/waste/


Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ при Община Пловдив призовава гражданите да се възползват от предоставената им възможност за правилно управление на различните потоци отпадъци.

Pin It on Pinterest