Община Пловдив подкрепя дарителската кампания на МБАЛ „Св. Мина“

Община Пловдив продължава да полага усилия за привеждането на МБАЛ “Св. Мина” в КОВИД болница.

Разкрити е необходимият брой легла, за да се отговори на изискванията на РЗИ-Пловдив. Направен е анализ на състоянието и са описани необходимите ремонти дейности, апаратура и медицински консумативи, които спешно трябва да се подсигурят, за да може общинското лечебно заведение да функционира нормално.

Приоритетно е разгледана съществуващата кислородна система, която покрива една трета от леглата и се нуждае от ремонт, а за останалите две трети е изработен проект и изграждането му започва веднага.  Сума за доизграждане на инсталацията е 75  000 лв.

Тъй като болницата не разполага с подобни средства, кметът Здравко Димитров отправи апел към общините от Пловдивска област, чиито жители също се лекуват в болницата, по примера на Община „Родопи“, да направят дарения.

Отворена е и дарителска сметка на МБАЛ “Св. Мина”, по която фирми и граждани също могат да предоставят средства и да подпомогнат общинската болница.

МБАЛ „Св. Мина“  приема директни дарения на предпазни маски, защитни облекла и други консумативи, свързани с работата на медицинския персонал.

Припомняме ви, че средствата, които общината предложи да бъдат използвани за тези неотложни дейности по решение на общинските съветници бяха пренасочени за други цели.

Сметка, на която може да се даряват средства е: 

“МБАЛ “СВЕТИ МИНА-ПЛОВДИВ“ ЕООД

Булстат: 100000115531627

ОБЩИНСКА БАНКА, филиал Пловдив

IBAN: BG10 SOMB 9130 1010 1606 02

BIC: SOMBBGSF

Основание за превод: Дарение за COVID-19

Pin It on Pinterest