Община Пловдив осигурява обслужването на гражданите по областната и републиканската транспортна схема

Община Пловдив сключи допълнителни споразумения с управителите на фирмите, които извършват превоз на пътници по областната и републиканската транспортна схема, съобщиха от ОП „Организация и контрол на транспорта“.

Договорите, които изтичат в края на годината, се удължават с 6 месеца или до избор на нови изпълнители на услугата след провеждане на обществена поръчка  –  което от двете събития настъпи по-рано. „Спешната мярка“ бе приложена след разрешение от областния управител.

По този начин се гарантира изпълнението на линиите от Пловдив до София, Варна, Русе, Стара Загора, Плевен, Пазарджик, Сливен, Смолян и други градове от републиканската транспортна схема. От квотата на общината се осигурява и услугата  до селища в Пловдивска област.

Pin It on Pinterest