Община Пловдив набира проектни предложения за Културния календар за 2020 г

Община Пловдив напомня, че от утре 1 август започва сесията за набиране на проекти по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ от „Наредбата за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от календара на културните събития на Община Пловдив“ за следващата 2020 г.

Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ обхваща организирането и провеждането на значими фестивали, биеналета, панаири на изкуствата, отделни в събития в различните видове изкуства, социализация на културно историческото наследство, неформално образование в сферата на културата, стимулиране на иновативни практики и експериментални форми и др. еквивалентни прояви, които се реализират на територията на Община Пловдив, предназначени са за местното население и допринасят за запазване на идентичността на града и утвърждаване на Пловдив като културна столица и творчески град.

Подкрепените събития се индивидуализират в Календара на културните събития на града до края на текущата година и се реализират през 2020 г..

Документите за кандидатстване по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ се приемат ежегодно от 1 до 31 август в годината, предхождаща реализирането на проектите, в Деловодството на Община Пловдив с кореспондент „Дирекция „Култура и културно наследство“; завеждат се в регистър и се разглеждат от комисиите по чл.6, ал.2 в сроковете и по реда, регламентирани в настоящата Наредба.

Документи за финансиране на проекти за 2020 г. се приемат от 1 август до 2 септември 2019 г. (Когато 31 август се пада почивен ден, срокът се удължава до първия работен)

Формуляри за кандидатстване могат да бъдат изтеглени и в момента от сайта на Община Пловдив – раздел „Култура“ http://www.plovdiv.bg/item/culture/

Вижте подробната обява! Тук

Pin It on Pinterest