Община Перник започва подмяната на съдовете за смет

Община Перник започва подмяната на съдовете за смет в града и всички населени места.

Днес и утре ще се подменят бобрите в централната градска част и кварталите около центъра, както и „Димова Махала“ и „Тева“. От утре започва поетапната подмяна на съдовете и в кметство „Изток“, кварталите „Църква“, „Бела Вода“, „Калкас“, „Твърди ливади“, „Хумни дол“. А след това работата ще продължи и по селата. До избирането на нова сметопочистваща фирма чрез обществена поръчка, сметосъбирането ще се извършва от фирма „ЗМБГ“, която ще постави и свои съдове за смет.След избирането на фирма изпълнител ще започне и пълната промяна в начина на сметосъбиране в община Перник.Призоваваме перничани за търпение в идните няколко дни докато контейнерите за смет бъдат подменени навсякъде. Фирмата ще почисти всички места, където отпадъци са изхвърлени около контейнерите.

Pin It on Pinterest