Община Перник провежда анкетa за потребностите и интересите на младите хора

Община Перник провежда анкетно проучване във връзка с потребностите и интересите на младите хора.

Проучването обхваща лица между 14 и 29 години. Искаме да знаем повече за това какво мислиш за Перник и начина, по който се развива твоят град и общината. Вярваме, че мнението ти, както и това на младите хора, живеещи в Перник и близките села, е важно. Затова бъди искрен/а, за нас това е много важно. Проучването е анонимно и твоето име или индивидуални отговори няма да бъдат цитирани по никакъв начин.Проучването се провежда съвместно с група от изследователи и специалисти по младежки въпроси, за да може заедно да работим за един по-добър Перник за младите утре.Проучването можеш да откриеш тук: https://www.smartsurvey.co.uk/s/pernikyouth

Pin It on Pinterest