Община Перник почиства коритото и укрепва двата бряга на река Маниш

В бюджета за 2021 г. е заложено почистване на коритото и укрепване на двата бряга на река Маниш в кв. „Църква“.

Средствата за реализиране на обекта са отпуснати с постановление на Министерски съвет за превенция на бедствия и аварии. Настоящата корекция обхваща р. Маниш от заустването в р. Струма до моста на улиците „Огоста“ и „Ленин“. Предвиден за реализация е правоъгълен, канален профил, стоманобетонна конструкция с дъно 2,40м и ширина и височина на стените до 2 м. Стойността за изграждане на обекта е 347 846 лв. с ДДС.

Pin It on Pinterest