Региона

Община Мездра Ви кани на заключителна пресконференция по Проект „Създаване на Майчини центрове за подобрено включване на уязвими групи в община Ботевград и община Мездра“

Община Мездра Ви кани на заключителна пресконференция по Проект №BGLD-2.003-0013 „Създаване на Майчини центрове за подобрено включване на уязвими групи в община Ботевград и община Мездра“.

Пресконференцията ще се състои на 24 април 2024 г. (сряда) от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Мездра, която се намира на IV етаж в сградата на Общинска администрация – Мездра.

Проектът е на обща стойност 977 868.94 лв. и се финансира по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

По проекта са изградени Майчини центрове в с. Скравена и с. Литаково, община Ботевград и в гр. Мездра, община Мездра, които си партнират помежду си и със СНЦ „МАГ“ – Ботевград. За целта са ремонтирани и реновирани сгради – общинска собственост, които се намират в центъра на населените места и са разпознаваеми за местното население.

В Майчините центрове ще бъдат обхванати минимум 300 деца на възраст от 0 до 6 години и техните родители от ромски произход. В тях родителите ще получават изчерпателна информация за всичко, което касае детето им, като всяка дейност ще бъде предварително обсъждана и съгласувана с тях. Това ще разшири родителските им умения и вярвания по отношение на това как трябва да изглежда грижата за развитието на детето им. Друг много важен аспект на семейно-ориентирания подход е изграждането на родителски мрежи за взаимопомощ.

Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на публикацията и за начина, по който може да бъде използвана информацията в нея.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest