Региона

Община Мездра набира преброители на безстопанствените кучета на територията на общината

В изпълнение на Наредба №4/ 01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и на процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност и Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра,

Община Мездра набира лица, които да извършат преброяване на безстопанствените кучета на територията на всички населени места в общината.

Преброяването следва да се извърши в периода март-юни или септември-ноември веднъж на две години, като конкретното преброяване ще се извърши през месеците май-юни 2024 г.

Преброителите следва да отговарят на следните минимални изисквания – опит в областта на статистиката или ветеринарната медицина.

При липса на кандидати за преброители ще се приемат и кандидати, обучаващи се по специалности в областта на ветеринарната медицина и статистиката, като за целта представят уверение от съответното висше учебно заведение.

За преброяването са необходими четири лица, които ще бъдат сформирани в два екипа-– един за територията на гр. Мездра и втори – за останалите населени места в общината. Техническото и материално обезпечаване по преброяването ще бъде за сметка на община Мездра.

Към двата екипа могат да участват доброволно и представители на организации за защита на животните.

Срокът за подаване на документи от кандидатите е до 8 май 2024 г. в Центъра за административно обслужване при Община Мездра (гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ №27, партерен етаж).

Необходими документи:

• Заявление за участие в свободен текст.

• Диплома за завършено подходящо образование, с оглед условията в Наредба №4/ 01.02.2021 г.

• Документ, удостоверяващ опит в областта на статистиката и ветеринарната медицина.

• Копие на документ за самоличност.

• Уверение от ВУЗ (в случай че кандидатите са студенти).

Допълнителна информация можете да получите на тел.: 0885 685 986.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest