Община Ловеч ще получи безвъзмездно финансиране за обновяване на уличното си осветление

Община Ловеч е една от двадесетте общини, които бяха класирани в процедурата за рехабилитация и модернизация на улично осветление, финансирана по линия на програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2020 г.

Основната цел на процедурата е повишаване на енергийната ефективност, намаляване на разходите на общините за осветление и подобряване на условията на живот на населението.

Процедурата „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ предизвика огромен интерес сред местната власт. За финансиране по нея кандидатстваха 107 общини, като 104 от тях преминаха първия етап на класиране – административната оценка. 20 от тях ще получат финансиране, 6 са отхвърлени и 78 резерви.

Община Ловеч е на 7 позиция сред класираните с проектно предложение „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление в гр. Ловеч и с. Дойренци, Община Ловеч“

В проектното предложение се предвижда:

Подмяна на съществуващите 4 483 бр. осветители с нови LED осветители с мин. 120lm/W, катодни отводители, програмируеми контролери за управление на уличното осветление, подмяна на рогатки и стълбове, инсталиране на софтуер за система за управление и мониторинг на уличното осветление, изграждане на фотоволтаична централа с мощност 39 MWh/год. Предвижда се Централата да се разположи в ж.к. Здравец на площ до 1160 кв.м.

Проекто-бюджетът на проектното предложение е 1 164 хил. лв., като 89,90% от тази стойност в размер на 1 047 хил. лв. са за СМР, а 67 хил. лв. (5,75%) се предвиждат за обучение, предоставено от партньора и за неговите посещения в Ловеч.

Продължителността на изпълнение на проекта е 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на БФП.

Pin It on Pinterest