Община Ловеч ще осигури безплатен достъп до интернет в още три зони

Парк „Стратеш“ и Зоопаркът ще бъдат с безплатен високоскоростен интернет

Община Ловеч участва успешно и спечели ваучер в конкурса по инициативата за безплатен високоскоростен безжичен достъп до интернет на обществени места в целия Европейски съюз WiFi4EU.

В конкурса са участвали общо 13 198 общини, като 4 000 от тях са изпратили своите кандидатури още в първите 10 секунди на конкурса. 215 общини от България (81% от всички 265 общини) са кандидатствали успешно чрез подаване на своите кандидатури на портала на инициативата WiFi4EU.eu.

Община Ловеч до момента предоставя безплатен високоскоростен безжичен достъп до интернет на обществени места като пл. „Т. Кирков“, Покрит мост и пл. „Екзарх Йосиф I“, като по статистика предоставеният интернет се ползва почти на пълен капацитет.

Община Ловеч предоставя безплатен високоскоростен интернет и в 28 населени места на общината. Възможността е осигурена на обществени места, основно на централните площади в населените места, в близост до кметствата и читалищата.

Със спечеления ваучер Община Ловеч предвижда обособяване на още три зони с безплатен високоскоростен безжичен достъп до интернет на обществени места на територията на град Ловеч:

Ловешка средновековна крепост;

Парк „Стратеш“ и Зоопарк.

Централна градска част (пространството пред театъра и читалището).

Pin It on Pinterest