Община Ловеч предостави лаптопи и таблети на деца от социални услуги

Лаптопи, таблети, мултифункционални устройства /принтер и скенер/ и заплатени такси за ползване на интернет осигури Община Ловеч за подпомагане на образователния процес на 14 деца и младежи от два Центъра за настаняване от семеен тип в Ловеч.

Устройствата са закупени по реализиран проект от общинската администрация по „Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас“. Финансирането му на стойност близо 7000 лв. е осигурено изцяло от Фонд „Социална закрила“. Учениците от социалните услуги получиха от заместник-кмета на Община Ловеч Венцислав Христов 10 лаптопа, 4 таблета, 2 мултифункционални устройства и 2 рутера.

С изпълнението на проекта Община Ловеч гарантира правото на достъп до образование на децата, настанени в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Здравец“ и Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Лале“ в извънредната епидемична обстановка. Наличието на достатъчен брой подходящи технически средства ще осигури равни възможности на децата, лишени от родителска грижа, спрямо техните връстници от общността, за пълноценно участие в образователния процес.

Pin It on Pinterest