Община Ловеч организира киноложка изложба

Община Ловеч организира любителска киноложка изложба, която ще се проведе на 10.07.2019г. от 10:00 часа в двора на гимназията по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов“.

Изявата е във връзка с приключване на дейностите по проект „Ремонт, преустройство и обзавеждане на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов“, гр. Ловеч“ и провеждане на официална церемония за откриване на обекта.

За участие се допускат различни домашни любимци, които предварително трябва да бъдат регистрирани на email: lovech_pp@abv.bg в срок до до 08.07.2019 г.

Очакват ви още много забавления.

Pin It on Pinterest