Община Ловеч организира фотоконкурс по случай 11 май

Община Ловеч организира фотоконкурс по случай 11 май –

празник на град Ловеч. Темата е „Мой люляков Ловеч“. Ловеч през

пролетта, хората от Ловеч; природата и града; архитектурата и

традициите.

Фотоконкурсът има за цел да покаже красивата страна на

града и всичко хубаво, което се случва в него. Дайте простор на вашето

въображение и интерпретирайте темата творчески: образи, улици,

пейзажи, градски сюжети. Запечатайте всеки кадър, който улавя духа на

града и обитателите му!

I. Условия за участие

1. Право на участие в конкурса имат ученици от I до XII клас от Община

Ловеч

2. Всеки автор може да представи 1 (една) снимка

3. Снимката да е направена през 2020 г. или 2021 г.

II. Технически изисквания за снимките

Класираните снимки ще участват в изложба. Те трябва да отговарят на

следните спецификации:

• Да са с оригиналния размер пиксели (освен ако не са изрязани). Не

трябва да се променят размера или резолюцията.

• Препоръчват се цветови пространства AdobeRGB, sRGB или Gamma 2.2

за черно-бяло. Да не са в CMYK.

• Да са във формат JPEG с висококачествена компресия.

• Журито може да поиска оригиналните файлове от апарата.

Приемат се само единични експозиции. Няма да бъдат допуснати

следните:

• Множество експозиции, полиптихи (диптихи, триптихи и т.н.).

• Зашити панорами от няколко кадъра.

Съдържанието на снимката не трябва да се променя чрез добавяне,

преместване, обръщане, изкривяване или премахване на хора и/или

предмети от кадъра. Изключения правят:

• Странично изрязване на снимката.

• Премахване на прах или замърсявания от обектива/сензора.

Разрешени са корекции на цвета и обръщане в черно-бяло, които не

променят съдържанието. Изключения правят:

• Корекции на нюанса на цвета до такава степен, че да се различава от

оригиналния.

• Корекции на нивата на плътност, контраст, цвят и/или наситеност,

които значително променят съдържанието като прикриват или заличават

информация в изображението.

Журито определя кои промени са значителни.

III. Регистрация и участие

1. Регистрацията за участие и изпращането на снимки на електронна

поща p.yotov@lovech.bg.

2. Към всяка снимка, участваща в конкурса, трябва задължително да има

следната информация:

• заглавие на снимката

• име и възраст на автора

• текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката

• година на заснемане

• име на родител/настойник за участници под 18 г.

• телефон за връзка

• училище, клас

• електронна поща

До участие във фотоконкурса няма да бъдат допускани творби,

изпратени с неточна или непълна информация.

Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за

успешно извършената регистрация на материала, който е изпратил за

участие в конкурса.

ІV. Класиране и награждаване

Жури ще вземе решение за присъждане на първо, второ и трето място,

като определи победителите в различните категории.

Класирането ще се извърши в три възрастови групи:

• I възрастова група – от I до IV клас

• II възрастова група – от V до VII клас

• III възрастова група – от VIII до XII клас

Класираните снимки ще бъдат отличени с грамоти и материални

награди. Решенията на журито са окончателни и не подлежат на

преразглеждане. Журито си запазва правото да не присъди всички

награди.

V. Срокове

1. Срок за изпращане на снимките – от 01.04.2021 г. до 20:00 часа на

20.04.2021 г.

2. Класираните фотографии ще участват в изложба, която ще бъде

открита на 10 май 2021 г.

3. Наградите ще бъдат обявени на церемония при откриване на

изложбата.

За контакти и допълнителна информация телефон: 068 688246.

Pin It on Pinterest